Mission 
Forunderlig
Stærkere ståsted & kreativ kapow
Indsats til skoler, efterskoler og børneorganisationer.

Målrettet børn/unge fra 5. kl...


Læringsforløb”Børn undervises ikke i indre styrke.
Styrkes ikke i deres kreativitet”
Resultat: Mistrivsel og manglende tro på eget potentiale

.. men fremtiden har brug for mennesker der tør!.. tør stå frem som de er.
Tør blotte "uperfekte" sider og gå med deres forunderlige idéer.
Tør bidrage, tænke kreativt frit, anderledes og udenfor "normen".
Verden bevæger sig fra ensretning - til differentiering
Fra ydre styring til indre styring
Flere og flere børn og unge kæmper med manglende selvværd og mistrivsel. Vi skal hjælpe dem til at stå frem som de er
med indre styrke og mod til at bidrage i et fællesskab
med rummelige rammer og plads til sårbarhed.
Børn og unge kan ikke puttes i ensrettede rammer og forventes at toppræstere
Troen på dem selv går hånd i hånd med 
deres naturlige skaberkraft
Når børn og unge tør eje deres forunderlighed folder de sig ud
til hele mennesker. Troen på dem selv vokser .. Modet til at sætte sig selv og sine unikke talenter i spil styrkes.
Undersøgelse fra Børns Vilkår understøtter:
"Børn kæmper for at passe ind"
.. At kun hver anden pige i 8. klasse er glad for den, hun er. De får spørgsmålet: hvorfor er du så underlig? .. de føler de skal spille skuespil for at passe ind i meget snævre normer – og føler sig helt forkerte. Ensomhed, indre kritik og mobning kan blive resultatet."Mission Forunderlig" er et udviklende læringsunivers
til stærkere ståsted og kreativt kapow i fremtiden
Forløbet "Mission Forunderlig" kalder på opmærksomhed i en verden, der er præget af høje krav udefra. Børn og unge skal lære at modstå ydre pres og stå frem præcis som de er - med alt deres forunderlighed!
Udtagelse efter foredrag og 1. lektion. Pige i 5. klasse 
Projekt "Mission Forunderlig er ..
Rikke Fogelstrøm Lindquist
Lærer, Sølvgade Skole
"Super relevant for eleverne i 5v og 5u. Det fik åbnet op for en masse gode snakke om trivsel og fællesskab i klassen. Carina fangede hurtigt eleverne opmærksomhed på sin egen finurlige måde og hun var super god til at holde rummet trygt, når der blev snakket om det der er svært. Jeg kan varmt anbefale Carina og hendes forunderlige forløb"
Mission Forunderlig er ..
En indsats er rettet mod stigende mistrivsel og manglende tro på potentiale hos børn & unge. 
  
.. Et forløb hvor vi med en kreativ og legende tilgang arbejder med os selv og de sider vi ikke kan lide ved os selv eller andre. Vi arbejder med sammenligning, nysgerrighed, sårbarhed og mod.
Missionen er ideel til klassens tid eller i dansk timerne.

På forløbet lærer vi at ..
 Turde blotte vores sårbarhed
Gå med vores kreative idéer
Takle negative tanker og følelser
Styrke selvbillede og selvværd
Tro på egne talenter og potentiale
Se værdien i forskellighed
Være den man er og 
respekter andre som de er

På forløbet arbejder med ..
Mod og risikovillighed til forandring
Fællesskab og plads til sårbarhed
Kreativ skaberkraft
Mission Forunderlig styrker elevens kreative mod og tro på egne idéer og meninger
" Feelings are much like waves, we can't stop them from coming, but we can choose which one to surf "
Jonatan Mårtensson
Det får du på Mission Forunderlig ..__________________________
45 min. foredrag "Forunderlig"Lad astronauten indtage rummet. 
Eleverne inddrages og tages med på en rejse til stærkere ståsted og kreativt mod. Foredraget sætter lys på "forkerthedsfølelsen", forskellighed, flokdyret, potentiale og fællesskabet. Foredraget formidles kreativt .. jeg går forrest som astronaut og viser eleverne at det er ok at føle sig helt på månen anderledes - så længe man kan stå stærkt i sin forunderlighed.

Trivselsforløb af 8 missioner
Efter foredraget dykker I ned i lektionerne. Der er i alt 8 lektioner - små missioner der er en blanding af at lytte, se og gøre, reflektion, øvelser, sjov og kreativitet. 

Lektionerne understøtter det vi har lært på foredraget. Eleverne arbejder med dem individuelt eller i mindre grupper. Vi reflektere og deler sårbarhed i det omfang vi har mod til.
Hver lektion indeholder: 1 lærervejledning, 1 lektion, 1 mini-værktøj 
og 1 bonus øvelse. Materiale ligger klar elektronisk til print.
Efter foredraget dykker I ned i lektionerne. Der er i alt 8 lektioner - små missioner der er en blanding af at lytte, se og gøre, reflektion, øvelser, sjov og kreativitet. Missionerne er ideelle i klassens tid eller i dansk.

Lektionerne understøtter det vi har lært på foredraget. Eleverne arbejder med dem individuelt eller i mindre grupper. Vi reflektere og deler sårbarhed i det omfang vi har mod til.

Hver lektion indeholder 1 lærervejledning, 1 lektion, 1 mini-værktøj og 1 bonus. øvelse. Materiale ligger klar elektronisk til print.
Book "Mission Forunderlig" og få besøg i jeres klasse ..
Foredrag 45 minutter + 
læringsforløb af 8 lektioner
DKK 3.500,-
Eksl. moms og transport
Book pr. mail på info@bahnecreative.com
"Alle børn og unge skal ses - og ingen presses ned i en bestemt fordefineret kasse, der fratrager dem alt skaberkraft, kreativitet og tro på dem selv"
Carina Bahne
Materialet´s formål og baggrund
Materialet henvender sig til lærere der i en periode ønsker at arbejde med at styrke elevernes selvværd og kreative skaberkraft.

Grundtanken bygger på samfundets tendens med stigende mistrivsel blandt børn og unge i kontrast til fremtidens behov for kreative hjerner. Miljø- og Klimaudfordringer, ny teknologi og holistisk udvikling kræver nye kreative løsninger og ny tankegang ..
Men mennesker der ikke tror på sig selv tør ikke bidrage, tænke kreativt frit og anderledes, sætte sig selv i spil eller bruge deres skaberkraft .. på trods af lysten til det.
Missionens udbytte
Du lærer at ..
Sårbarhed er styrke
Gå fra ydre styret til indre styret
Ændre negative tanker og følelser i kroppen.
Ændre fokus og få større selvværd, kreativ skaberkraft og livsglæde.
Turde tå udenfor flokken.
 Gå forrest og inspirere andre.
Sætte dig selv mere i spil.

du lærer også at ..
Forskellighed styrker fællesskabet.
Dine særheder er din største gave.
Slippe din skaberkraft fri og gå med dine forunderlige idéer.
Lad rejsen begynde og rummet indtages
af Mission Forunderlig

Det får du på "Mission Forunderlig"
Foredraget "FORUNDERLIG"
Få besøg af astronauten!
Eleverne inddrages i 45 min. foredrag "Forunderlig"
Lærervejledning 
til "Mission Forunderlig"
Hver lektion indeholder en lærervejledning der gør det nemt at igangsætte og udføre.
8 elev missioner
Hver lektion indeholder en skrive øvelse til individuel- eller gruppearbejde.
8 elev bonus øvelse
Hver lektion indeholder en kreativ bonus øvelse. Her bruges bla. mobil, papir, saks m.v.
Forunderlige hacks
Hver lektion indeholder et mini-værktøj. Alle værktøjer er samlet i et klassesæt til ophæng.
NB. Alt materiale foreligger elektronisk og er klar til at printe i farve eller s/h.
Opfølgning på "Mission Forunderlig"
Evalueringsskema og kort samtale efter individuel aftale.
Lad Carina Bahne vejen .. til et stærkere ståsted i fremtiden
”Troen på os selv og evnen til at skabe går hånd i hånd”
Er vi tynget af negative tanker og følelser om os selv, begrænser vi os selv i at leve og være som vi er .. som hele mennesker. Vi lever et liv i skyggen af andre og bruger alt vores energi på at passe ind i begrænsende normer og flokmentalitet. Det gør ingen godt - tværdimod gør det os triste og syge! 

Det gør vi begrænser vores kreative evner, lukker ned for vores ideér og slukker skaberkraften. 

Men, modet til større selvværd, kreativ skaberkraft og livsglæde kan genfindes ved at ændre vores fokus og gøre noget andet end vi plejer. Det er denne rejse jeg ... 
Min Mission Forunderlig
Jeg arbejder for større selvværd og kreativ skaberkraft hos mennesker.

Modet til at turde sætte sig selv mere i spil .. at eje sin forundelighed!

"Mission Forunderlig" læringsforløb og foredrag er rettet mod stigende mistrivsel 
og manglende tro på potentiale og kreativitet
 hos børn & unge.

Mine coaching gruppeforløb tager udgangspunkt i samtale under
kreativ udfoldelse med en legede tilgang (tegne, male, walk & talk).
Mine værdier
Alle har brug for at være den de er
.. og alle har brug for at udtrykke sig frit.
Du skal ses og høres for den du er!
Sammen skal vi bryde tabuet om at føle sig for underlig, utilstrækkelig og opfordre til at være hele mennesker med alle vores egenskaber. Vi skal være nysgerrige på hinandens forskelligheder og derved finde forståelse.
Alle mennesker er forunderlige
.. og alle har noget at byde ind med i fællesskabet. Vi er bedre sammen - ingen er vigtigere end andre. Når vi bruger hinandens forskelligheder og styrker forstærker vi fælleskabet og øger kreativiteten.
Fremtidens skill er forundelighed
Jo mere vi er hele mennesker - jo større trivsel og skaberkraft. Verden har brug for kreative forunderlige hjerner til at imødeomme klodens udfordringer og fremtidens teknologiske muligheder.
Hvad siger de andre ..
“Det har været en professionel og menneskelig fornøjelse at samarbejde med Carina. Resultatet er lige i øjet! Det kreative og empatiske udtryk har fået ros af de kræsne modtagere og terapeuter på markedet. 
Carinas arbejde fremstår med troværdighed, æstetik og indlevelse, der formidler vores sag om at hjælpe og støtte mennesker i at komme på rette spor i livet. Jeg er rigtig tilfreds!
Tom Burgaard Madsen
Unge- og familiekonsulenten
Carina er en sådan en man ikke kan undgå at lægge mærke til. Hun har en skøn humor og en fantastisk udstråling. Hun er er ekstremt kreativ og lidt “skævt” tænkende, som gør hende unik i forhold til andre. 
Tak for dig, Carina:-)
Susanne Søndergaard 
Teenagetrivsel.dk
Den bog er magisk! Den er så genial med de små ting du har skrevet i den. Du gør det håndgribeligt at lave nogle små lege i hverdagen, og som ikke kræver, at jeg bruger 1 time på at gøre noget godt for mit barn!
Kiri Boserup
Mor, Fotograf, By Boserup
Carina emmer af “you can do it” nej, faktisk “WE can do it”.
Hun er god til at udfordre på en god måde i stil med“ men hvad nu hvis ..”
Heidi Collin
Ledelsesrådgiver & Mentor
”Kæmpe tak til Carina Bahne ved Lion‘s BAM børnelæseevent
Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig
PA for Jussi Adler-Olsen
“Forvent det uventede og lidt mere til – på den gode måde.”
Helle Lundsgaard
Direktør Drømmefrabrikken
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram