CASE:  

Analyse Børns Vilkår

CONCEPT – VISUEL IDENTITET

Element

Analysen er en del af et partnerskab mellem Børns Vilkår og TrygFonden.

Formål/udfordring

Analysen beskriver en panelundersøgelse baseret på spørgeskemabesvarelser fra 1.306 børn i 5. klasse og 1.159 børn i 8. klasse, interviews med 53 skolebørn samt en analyse af 1.063 rådgivninger på BørneTelefonen i 2018 om misbrug i familien.

Koncept og idé

At skabe en seriøs analyse rettet til erhvervssegmentet.
 Analysen er designet med udgangspunkt i Børns Vilkårs brandguide fra 2019 produceret af bahnecreative. Med nedtonet brandfarver og få grafiske virkemidler som talebobler, ikoner, grafer og diagrammer får fokus og blive det empatiske igennem analysen.

© 2019 - 2024 Bahne Creative
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram